Posted by: khan | ເດືອນມີນາ 14, 2009

ສາມນັກເດີນທາງ

ມີນັກເດີນທາງ 3 ຄົນ ຫຼົງປ່າເລີຍໄປພໍ້ເຜົ່າກິນຄົນ ມື້ນັ້ນເປັນວັນເກີດຂອງຫົວໜ້າເຜົ່າ ລາວຈຶ່ງຄິດວ່າຊິເຮັດບຸນໂດຍສັ່ງວ່າ ” ມື້ນີ້ເປັນວັນເກີດຂ້ອຍ ຂ້ອຍຊິໄວ້ຊີວິດພວກເຈົ້າ ແຕ່ພວກເຈົ້າຕ້ອງອອກໄປປ່າເກັບໝາກໄມ້ມາຄົນລະ 10 ໝ່ວຍ ແຕ່ຕ້ອງເປັນໝາກໄມ້ຊະນິດດຽວກັນ ໄປໄດ້  ” ທັງສາມຄົນກະຟ້າວເຂົ້າໄປປ່າ ບໍ່ດົນປານໄດ ຜູ້ທີ 1 ກໍ່ກັບມາພ້ອມກັບໝາກມ່ວງ 10 ໝ່ວຍ ຫົວໜ້າເຜົ່າສັ່ງວ່າ “ ເຈ້າຈົ່ງເອົາໝາກໄມ້ຍັດເຂົ້າໄປໃນກົ້ນ ຂອງ ເຈົ້າ ເທື່ອລະໜ່ວຍໃຫ້ ໝົດ 10 ໜ່ວຍ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ມີທ່າທີສະແດງອາການຫຍັງອອກມາ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນເຈົ້າຈະຖືກຂ້າ ” ເວົ້າແລ້ວລາວກໍ່ປະຕິບັດຕາມ ພໍຮອດ ໜ່ວຍທີ 2 ກໍ່ເຮັດໜ້າຕາສະແດງຄວາມເຈັບປວດອອກມາ ຈຶ່ງຖຶກຂ້າ ຕໍ່ມາຊາຍຄົນທີ 2 ກໍ່ກັບມາພ້ອມໝາກ ທັນ 10 ໝ່ວຍ ຜູ້ນີ້ກະຖືກໃຫ້ເຮັດຄືກັນ ກັບຜູ້ທີ 1 ລາວກໍ່ປະຕິ ບັດຕາມ ຍັດໝາກ ທັນເຂົ້າໄປໃນກົ້ນ ຍັດຈົນຮອດໜ່ວຍທີ 9 ກະຫຼົງຫົວອອກມາ ຈຶ່ງຖືກຂ້າຄືກັນ , ຢູ່ເທິງສະຫວັນ ຊາຍຜູ້ທີ 1 ຖາມ ໝູ່ຄົນທີ ສອງວ່າ ”  ມຶງຫົວອອກມາເຮັດຫຍັງ ມຶງຍັດໝາກ ທັນຈົນຮອດໜ່ວຍທີ 9 ແລ້ວ ຍັງອິກໜ່ວຍດຽວ ” ໝູ່ຜູ້ທີ 2 ຕອບວ່າ: “ ຊ່ວຍບໍ່ໃດ້ກໍ່ຕອນກູຍັດໝາກ ທັນ ຮອດ ໜ່ວຍທີ 9 ກູຄິດເຫັນໝູ່ເຮົາອີກຄົນໜຶ່ງ ກຳລັງຖື ໝາກຖົ່ວລຽນ ມາຕັ້ງ 10 ໜ່ວຍ ”

Advertisements

Responses

  1. ຕະຫລົກຫລາຍໆໆ


ຕອບກັບ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ປ່ຽນ )

w

Connecting to %s

ຫມວດຫມູ່

%d bloggers like this: