Posted by: khan | July 17, 2009

ໂຄງການ P2P Project

ໂຄງການສະໜອງໄຟຟ້າໃຫ້ຄອບຄົວຜູ້ທຸກຍາກ ( P2P Project ) ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊູມ ປືກສາຫາລືກ່ຽວກັບ ຄວາມຄືບ ໜ້າຂອງໂຄງການ, ຄົ້ນຄວ້າ ບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຂືນ ຮ່ວມກັບທາງ ກຕຟ , ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ເຄນ ເທບວົງສາ ຫົວໜ້າຝ່າຍ ສາຍສົ່ງ ແລະ ສະຖານີDSC01599
DSC01400

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / ປ່ຽນ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / ປ່ຽນ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / ປ່ຽນ )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / ປ່ຽນ )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: